Formulář oznámení o NTD

Prosím, vyplňte níže uvedený formulář oznámení úplně a pravdivě. Pokud se odchýlíte od formuláře nebo vynecháte zásadní pole, nebude tato informace zpracována. Pokud váš formulář není zpracován, vždy vás o tom budeme informovat.


Volitelné

Informace o oznámení

Důvod oznámení (může platit více možností): *

.jpg / .jpeg / .gif / .png / .pdf